Unit Dewan Bedah Hospital Kuala Penyu

Dewan Bedah
Dewan Bedah
Dewan Bedah
Dewan Bedah
Dewan Bedah
Dewan BedahPengenalan
Dewan Bedah Hospital Kuala Penyu terletak di Aras 1 dan berkongsi bangunan dengan Unit CSSD berdepan dengan Dewan Bersalin serta Unit Kecemasan.Unit Dewan Bedah terbahagi daripada bilik seperti berikut

a. Bilik Airlock
Penerimaan pesakit. Check List perlu diteliti dan jika bermasalah, pesakit akan dikembalikan kepada wad/unit.

b. Bilik Recovery
Pesakit ditempatkan sementara di unit pemulihan sebelum pesakit dikembalikan ke wad

c. Bilik Surau
Untuk staf sahaja

d. Bilik Pembedahan

Fungsi Unit
 • Melakukan surgery/prosedur Oftalmologi(mata)
 • Memberi Anesthesia “Local “,penilaian pra-anesthesi dan Pengendalian pos-anesthesia.
 • Menyediakan laporan-laporan
 •     a. Laporan pembedahan
      b. Laporan Ujian
    c.Laporan Kajian
 • Memesan keperluan diunit ini seperti
 •    a. Ubat-ubat diguna semasa pembedahan
     b. Peralatan
 • Mengemaskini inventori dan pelupusan
 • Melakukan pembasmian kuman

Objektif Unit
Untuk memberi perkhidmatan kesihatan secara holistik serta mengutamakan pelanggan untuk mengekalkan taraf kehidupan yang lebih sihat.

Visi Unit
Berlandaskan Budaya Korporat dan perkhidmatan yang cekap, kualiti dan teknologi tinggi maka unit ini memberikan perkhidmatan pembedahan yang berkualiti dalam merawat pesakit sejajar dengan Piagam Hospital.

Misi Unit
Meningkatkan kualiti kesihatan dalam pemberikan perkhidmatan pembedahan dan anaestasia yang cekap, berkesan serta berkualiti kepada pelanggan.

Piagam Pelanggan
 • Setiap pelangan akan dilayan dengan baik, mesra, bertimbang rasa, hormat, bersopan santun, jujur dan ikhlas.
 • Setiap pelanggan akan dijaga keselesaan, keselamatan, kepentingan, kerahsiaan
 • Setiap pelanggan akan diberi penerangan yang jelas mengenai prosedur pembedahan atau pembiusan termasuk risikonya
 • Setiap pelanggan akan dilayan secepat yang mungkin secara saksama
 • Setiap pelanggan akan dikawal dengan rapi semasa pembedahan dijalankan dan juga semasa pemulihan daripada pembedahan atau pembiusan sehingga pelanggan dibenarkan kembali ke wad masing-masing.
 • Saudara mara akan diberi maklumat tentang jenis pembedahan atau pembiusan dan juga maklumat yang diperlukan dari masa ke semasa


Kakitangan Unit

BilStafNo Tel & Emel
1Sainah Binti Alim
Jururawat Terlatih U32 (KUP)
087-853128
2Norlizen Taib
Jururawat Terlatih U29
087-853128
-
3Minin Bin Dungoi
Pembantu Perawatan Kesihatan U11
087-853100
-

Print article