Pejabat Pengarah Hospital Kuala Penyu

Majlis Penyerahan Tugas Pengarah HKP 2015
Majlis Penyerahan Tugas Pengarah
Majlis Penyerahan Tugas kepada Pemangku PengarahPengenalan
Sejak mula beroperasi pada 28 Februari 2006, Hospital Kuala Penyu telah mempunyai 5 Pengarah, iaitu 3 Pengarah Tetap dan 2 Pemangku Pengarah:

Nama Pengarah Tempoh Bertugas

Dr Sabariah Mohamad Sa'ad
14 September 2015 - Sekarang
(Pengarah Tetap)

Dr. Esmar Abd. Hamid
15 Julai 2010 - 14 September 2015
(Pengarah Tetap)

Dr Liew On Heong
26 April 2010 - 15 Julai 2010
(Menanggung Tugas)

Tuan Haji Mohd Zulkifli Bin Mohd Tahir
01 Disember 2006 - 26 April 2010
(Pengarah Tetap)

Dr Breithner G Johniu
22 November 2005 - 30 November 2006
(Menanggung Tugas)

Skop Tugas Pengarah Hospital
Berikut merupakan ringkasan tugas pengarah Hospital:
a. Tadbir urus Perkhidmatan Klinikal (Clinical Governance)
b. Pemantauan epidemiologi, pengawalan dan pencegahan penyakit
c. Perancangan jangkamasa pendek dan panjang untuk perkhidmatan perubatan dan kesihatan dalam masyarakat
d. Pelaksanaan aktiviti inisiatif
e. Pelaksanaan peraturan-peraturan dan perundangan perubatan
f. Pengurusan sumber manusia
g. Pengurusan sumber kewangan
h. Pengurusan perolehan peralatan perubatan dan bukan perubatan
i. Pengurusan perolehan dan penggunaan ubat-ubatan
j. Pelaksanan arahan keselamatan dan kesihatan pekerjaan peringkat hospital
k. Perancangan, pelaksanan dan penilaian aktiviti promosi kesihatan
l. Pelaksanaan penyelidikan dan kajian
m. Penyiasatan aduan
n. Pelaksanaan piagam pelanggan
o. Perancangan dan pelaksanaan aktiviti latihan hospital
p. Jawatankuasa jawatankuasa yang dipengerusikan oleh pengarah hospital
q. Lain-lain tugas yang diarah oleh pihak atasan

Kakitangan Unit

BilStafNo Tel & Emel
1Dr Sabariah Binti Mohamad Sa'ad
Pengarah Hospital UD54
087-853183
2Hayati Mumin
Setiausaha Pejabat N27
087-853184

Print article