Pencapaian Piagam Pelanggan Hospital Kuala Penyu Tahun 2016


  Statistik Pencapaian Piagam Pelanggan Hospital Kuala Penyu
Keutamaan akan kami berikan kepada kes kritikal dan separa kritikal di Jabatan Kecemasan dan Trauma dengan masa menunggu seperti berikut:
  • Semua kes Kritikal (Zon merah) dirawat dengan serta merta
  • Semua Kes Separa Kritikal (Zon Kuning) dirawat dalam masa 30 minit
  • Lain-lain kes (Zon Hijau) akan dirawat dalam masa 90 minit

Bulan Januari 2016
Bil Indikator Sasaran Mencapai Sasaran Tidak Mencapai Sasaran Jumlah Perkhidmatan
Bilangan % Bilangan %
1 Zon Merah : Kes kritikal dirawat dengan serta merta 100 % 11 100% 0 0% 11
2 Zon Kuning : Kes separa kritikal dirawat dalam masa 30 minit 85% 713 100% 0 0% 713
3 Zon Hijau : Kes tidak kritikal akan dirawat dalam masa 90 minit 70% 1349 100% 0 0% 1349
Bulan Februari 2016
Bil Indikator Sasaran Mencapai Sasaran Tidak Mencapai Sasaran Jumlah Perkhidmatan
Bilangan % Bilangan %
1 Zon Merah : Kes kritikal dirawat dengan serta merta 100 % 15 100% 0 0% 15
2 Zon Kuning : Kes separa kritikal dirawat dalam masa 30 minit 85% 664 100% 0 0% 664
3 Zon Hijau : Kes tidak kritikal akan dirawat dalam masa 90 minit 70% 1224 100% 0 0% 1224
Bulan Mac 2016
Bil Indikator Sasaran Mencapai Sasaran Tidak Mencapai Sasaran Jumlah Perkhidmatan
Bilangan % Bilangan %
1 Zon Merah : Kes kritikal dirawat dengan serta merta 100 % 13 100% 0 0% 13
2 Zon Kuning : Kes separa kritikal dirawat dalam masa 30 minit 85% 583 100% 0 0% 583
3 Zon Hijau : Kes tidak kritikal akan dirawat dalam masa 90 minit 70% 1163 100% 0 0% 1163
Bulan April 2016
Bil Indikator Sasaran Mencapai Sasaran Tidak Mencapai Sasaran Jumlah Perkhidmatan
Bilangan % Bilangan %
1 Zon Merah : Kes kritikal dirawat dengan serta merta 100 % 8 100% 0 0% 8
2 Zon Kuning : Kes separa kritikal dirawat dalam masa 30 minit 85% 647 100% 0 0% 647
3 Zon Hijau : Kes tidak kritikal akan dirawat dalam masa 90 minit 70% 1244 100% 0 0% 1244
Bulan Mei 2016
Bil Indikator Sasaran Mencapai Sasaran Tidak Mencapai Sasaran Jumlah Perkhidmatan
Bilangan % Bilangan %
1 Zon Merah : Kes kritikal dirawat dengan serta merta 100 % 22 100% 0 0% 22
2 Zon Kuning : Kes separa kritikal dirawat dalam masa 30 minit 85% 583 100% 0 0% 583
3 Zon Hijau : Kes tidak kritikal akan dirawat dalam masa 90 minit 70% 1383 100% 0 0% 1383
Bulan Jun 2016
Bil Indikator Sasaran Mencapai Sasaran Tidak Mencapai Sasaran Jumlah Perkhidmatan
Bilangan % Bilangan %
1 Zon Merah : Kes kritikal dirawat dengan serta merta 100 % 13 100% 0 0% 13
2 Zon Kuning : Kes separa kritikal dirawat dalam masa 30 minit 85% 464 100% 0 0% 464
3 Zon Hijau : Kes tidak kritikal akan dirawat dalam masa 90 minit 70% 1053 100% 0 0% 1053
Bulan Julai 2016
Bil Indikator Sasaran Mencapai Sasaran Tidak Mencapai Sasaran Jumlah Perkhidmatan
Bilangan % Bilangan %
1 Zon Merah : Kes kritikal dirawat dengan serta merta 100 % 12 100% 0 0% 12
2 Zon Kuning : Kes separa kritikal dirawat dalam masa 30 minit 85% 649 100% 0 0% 649
3 Zon Hijau : Kes tidak kritikal akan dirawat dalam masa 90 minit 70% 1517 100% 0 0% 1517
Bulan Ogos 2016
Bil Indikator Sasaran Mencapai Sasaran Tidak Mencapai Sasaran Jumlah Perkhidmatan
Bilangan % Bilangan %
1 Zon Merah : Kes kritikal dirawat dengan serta merta 100 % 11 100% 0 0% 11
2 Zon Kuning : Kes separa kritikal dirawat dalam masa 30 minit 85% 674 100% 0 0% 674
3 Zon Hijau : Kes tidak kritikal akan dirawat dalam masa 90 minit 70% 1209 100% 0 0% 1209
Bulan September 2016
Bil Indikator Sasaran Mencapai Sasaran Tidak Mencapai Sasaran Jumlah Perkhidmatan
Bilangan % Bilangan %
1 Zon Merah : Kes kritikal dirawat dengan serta merta 100 % 4 100% 0 0% 4
2 Zon Kuning : Kes separa kritikal dirawat dalam masa 30 minit 85% 594 100% 0 0% 594
3 Zon Hijau : Kes tidak kritikal akan dirawat dalam masa 90 minit 70% 1248 100% 0 0% 1248
Bulan Oktober 2016
Bil Indikator Sasaran Mencapai Sasaran Tidak Mencapai Sasaran Jumlah Perkhidmatan
Bilangan % Bilangan %
1 Zon Merah : Kes kritikal dirawat dengan serta merta 100 % 7 100% 0 0% 7
2 Zon Kuning : Kes separa kritikal dirawat dalam masa 30 minit 85% 608 100% 0 0% 608
3 Zon Hijau : Kes tidak kritikal akan dirawat dalam masa 90 minit 70% 1287 100% 0 0% 1287
Bulan November 2016
Bil Indikator Sasaran Mencapai Sasaran Tidak Mencapai Sasaran Jumlah Perkhidmatan
Bilangan % Bilangan %
1 Zon Merah : Kes kritikal dirawat dengan serta merta 100 % 5 100% 0 0% 5
2 Zon Kuning : Kes separa kritikal dirawat dalam masa 30 minit 85% 582 100% 0 0% 582
3 Zon Hijau : Kes tidak kritikal akan dirawat dalam masa 90 minit 70% 818 100% 0 0% 818
Bulan Disember 2016
Bil Indikator Sasaran Mencapai Sasaran Tidak Mencapai Sasaran Jumlah Perkhidmatan
Bilangan % Bilangan %
1 Zon Merah : Kes kritikal dirawat dengan serta merta 100 % 8 100% 0 0% 8
2 Zon Kuning : Kes separa kritikal dirawat dalam masa 30 minit 85% 679 100% 0 0% 679
3 Zon Hijau : Kes tidak kritikal akan dirawat dalam masa 90 minit 70% 995 100% 0 0% 995

Print article