Pencapaian Piagam Pelanggan Hospital Kuala Penyu Tahun 2017

  Statistik Pencapaian Piagam Pelanggan Hospital Kuala Penyu
Keutamaan akan kami berikan kepada kes kritikal dan separa kritikal di Jabatan Kecemasan dan Trauma dengan masa menunggu seperti berikut:
  • Semua kes Kritikal (Zon merah) dirawat dengan serta merta
  • Semua Kes Separa Kritikal (Zon Kuning) dirawat dalam masa 30 minit
  • Lain-lain kes (Zon Hijau) akan dirawat dalam masa 90 minit

Bulan Januari 2017
Bil Indikator Sasaran Mencapai Sasaran Tidak Mencapai Sasaran Jumlah Perkhidmatan
Bilangan % Bilangan %
1 Zon Merah : Kes kritikal dirawat dengan serta merta 100 % - - - - -
2 Zon Kuning : Kes separa kritikal dirawat dalam masa 30 minit 85% - - - - -
3 Zon Hijau : Kes tidak kritikal akan dirawat dalam masa 90 minit 70% - - - - -
Bulan Februari 2017
Bil Indikator Sasaran Mencapai Sasaran Tidak Mencapai Sasaran Jumlah Perkhidmatan
Bilangan % Bilangan %
1 Zon Merah : Kes kritikal dirawat dengan serta merta 100 % - - - - -
2 Zon Kuning : Kes separa kritikal dirawat dalam masa 30 minit 85% - - - - -
3 Zon Hijau : Kes tidak kritikal akan dirawat dalam masa 90 minit 70% - - - - -
Bulan Mac 2017
Bil Indikator Sasaran Mencapai Sasaran Tidak Mencapai Sasaran Jumlah Perkhidmatan
Bilangan % Bilangan %
1 Zon Merah : Kes kritikal dirawat dengan serta merta 100 % - - - - -
2 Zon Kuning : Kes separa kritikal dirawat dalam masa 30 minit 85% - - - - -
3 Zon Hijau : Kes tidak kritikal akan dirawat dalam masa 90 minit 70% - - - - -
Bulan April 2017
Bil Indikator Sasaran Mencapai Sasaran Tidak Mencapai Sasaran Jumlah Perkhidmatan
Bilangan % Bilangan %
1 Zon Merah : Kes kritikal dirawat dengan serta merta 100 % - - - - -
2 Zon Kuning : Kes separa kritikal dirawat dalam masa 30 minit 85% - - - - -
3 Zon Hijau : Kes tidak kritikal akan dirawat dalam masa 90 minit 70% - - - - -
Bulan Mei 2017
Bil Indikator Sasaran Mencapai Sasaran Tidak Mencapai Sasaran Jumlah Perkhidmatan
Bilangan % Bilangan %
1 Zon Merah : Kes kritikal dirawat dengan serta merta 100 % - - - - -
2 Zon Kuning : Kes separa kritikal dirawat dalam masa 30 minit 85% - - - - -
3 Zon Hijau : Kes tidak kritikal akan dirawat dalam masa 90 minit 70% - - - - -
Bulan Jun 2017
Bil Indikator Sasaran Mencapai Sasaran Tidak Mencapai Sasaran Jumlah Perkhidmatan
Bilangan % Bilangan %
1 Zon Merah : Kes kritikal dirawat dengan serta merta 100 % - - - - -
2 Zon Kuning : Kes separa kritikal dirawat dalam masa 30 minit 85% - - - - -
3 Zon Hijau : Kes tidak kritikal akan dirawat dalam masa 90 minit 70% - - - - -
Bulan Julai 2017
Bil Indikator Sasaran Mencapai Sasaran Tidak Mencapai Sasaran Jumlah Perkhidmatan
Bilangan % Bilangan %
1 Zon Merah : Kes kritikal dirawat dengan serta merta 100 % - - - - -
2 Zon Kuning : Kes separa kritikal dirawat dalam masa 30 minit 85% - - - - -
3 Zon Hijau : Kes tidak kritikal akan dirawat dalam masa 90 minit 70% - - - - -
Bulan Ogos 2017
Bil Indikator Sasaran Mencapai Sasaran Tidak Mencapai Sasaran Jumlah Perkhidmatan
Bilangan % Bilangan %
1 Zon Merah : Kes kritikal dirawat dengan serta merta 100 % - - - - -
2 Zon Kuning : Kes separa kritikal dirawat dalam masa 30 minit 85% - - - - -
3 Zon Hijau : Kes tidak kritikal akan dirawat dalam masa 90 minit 70% - - - - -
Bulan September 2017
Bil Indikator Sasaran Mencapai Sasaran Tidak Mencapai Sasaran Jumlah Perkhidmatan
Bilangan % Bilangan %
1 Zon Merah : Kes kritikal dirawat dengan serta merta 100 % - - - - -
2 Zon Kuning : Kes separa kritikal dirawat dalam masa 30 minit 85% - - - - -
3 Zon Hijau : Kes tidak kritikal akan dirawat dalam masa 90 minit 70% - - - - -
Bulan Oktober 2017
Bil Indikator Sasaran Mencapai Sasaran Tidak Mencapai Sasaran Jumlah Perkhidmatan
Bilangan % Bilangan %
1 Zon Merah : Kes kritikal dirawat dengan serta merta 100 % - - - - -
2 Zon Kuning : Kes separa kritikal dirawat dalam masa 30 minit 85% - - - - -
3 Zon Hijau : Kes tidak kritikal akan dirawat dalam masa 90 minit 70% - - - - -
Bulan November 2017
Bil Indikator Sasaran Mencapai Sasaran Tidak Mencapai Sasaran Jumlah Perkhidmatan
Bilangan % Bilangan %
1 Zon Merah : Kes kritikal dirawat dengan serta merta 100 % - - - - -
2 Zon Kuning : Kes separa kritikal dirawat dalam masa 30 minit 85% - - - - -
3 Zon Hijau : Kes tidak kritikal akan dirawat dalam masa 90 minit 70% - - - - -
Bulan Disember 2017
Bil Indikator Sasaran Mencapai Sasaran Tidak Mencapai Sasaran Jumlah Perkhidmatan
Bilangan % Bilangan %
1 Zon Merah : Kes kritikal dirawat dengan serta merta 100 % - - - - -
2 Zon Kuning : Kes separa kritikal dirawat dalam masa 30 minit 85% - - - - -
3 Zon Hijau : Kes tidak kritikal akan dirawat dalam masa 90 minit 70% - - - - -

Tags: pelanggan   pencapaian   piagam   2017  

  Print article