Pencapaian Piagam Pelanggan Hospital Kuala Penyu Tahun 2015

  Statistik Pencapaian Piagam Pelanggan Hospital Kuala Penyu
Keutamaan akan kami berikan kepada kes kritikal dan separa kritikal di Jabatan Kecemasan dan Trauma dengan masa menunggu seperti berikut:
  • Semua kes Kritikal (Zon merah) dirawat dengan serta merta
  • Semua Kes Separa Kritikal (Zon Kuning) dirawat dalam masa 30 minit
  • Lain-lain kes (Zon Hijau) akan dirawat dalam masa 90 minit

Bulan Januari 2015
Bil Indikator Sasaran Mencapai Sasaran Tidak Mencapai Sasaran Jumlah Perkhidmatan
Bilangan % Bilangan %
1 Zon Merah : Kes kritikal dirawat dengan serta merta 100 % 6 100% 0 0% 6
2 Zon Kuning : Kes separa kritikal dirawat dalam masa 30 minit 85% 595 100% 0 0% 595
3 Zon Hijau : Kes tidak kritikal akan dirawat dalam masa 90 minit 70% 1122 100% 0 0% 1122
Bulan Februari 2015
Bil Indikator Sasaran Mencapai Sasaran Tidak Mencapai Sasaran Jumlah Perkhidmatan
Bilangan % Bilangan %
1 Zon Merah : Kes kritikal dirawat dengan serta merta 100 % 10 100% 0 0% 10
2 Zon Kuning : Kes separa kritikal dirawat dalam masa 30 minit 85% 583 100% 0 0% 583
3 Zon Hijau : Kes tidak kritikal akan dirawat dalam masa 90 minit 70% 1349 100% 0 0% 1349
Bulan Mac 2015
Bil Indikator Sasaran Mencapai Sasaran Tidak Mencapai Sasaran Jumlah Perkhidmatan
Bilangan % Bilangan %
1 Zon Merah : Kes kritikal dirawat dengan serta merta 100 % 9 100% 0 0% 9
2 Zon Kuning : Kes separa kritikal dirawat dalam masa 30 minit 85% 671 100% 0 0% 671
3 Zon Hijau : Kes tidak kritikal akan dirawat dalam masa 90 minit 70% 1276 100% 0 0% 1276
Bulan April 2015
Bil Indikator Sasaran Mencapai Sasaran Tidak Mencapai Sasaran Jumlah Perkhidmatan
Bilangan % Bilangan %
1 Zon Merah : Kes kritikal dirawat dengan serta merta 100 % 13 100% 0 0% 13
2 Zon Kuning : Kes separa kritikal dirawat dalam masa 30 minit 85% 609 100% 0 0% 609
3 Zon Hijau : Kes tidak kritikal akan dirawat dalam masa 90 minit 70% 1070 100% 0 0% 1070
Bulan Mei 2015
Bil Indikator Sasaran Mencapai Sasaran Tidak Mencapai Sasaran Jumlah Perkhidmatan
Bilangan % Bilangan %
1 Zon Merah : Kes kritikal dirawat dengan serta merta 100 % 10 100% 0 0% 10
2 Zon Kuning : Kes separa kritikal dirawat dalam masa 30 minit 85% 605 100% 0 0% 605
3 Zon Hijau : Kes tidak kritikal akan dirawat dalam masa 90 minit 70% 1225 100% 0 0% 1225
Bulan Jun 2015
Bil Indikator Sasaran Mencapai Sasaran Tidak Mencapai Sasaran Jumlah Perkhidmatan
Bilangan % Bilangan %
1 Zon Merah : Kes kritikal dirawat dengan serta merta 100 % 18 100% 0 0% 18
2 Zon Kuning : Kes separa kritikal dirawat dalam masa 30 minit 85% 663 100% 0 0% 663
3 Zon Hijau : Kes tidak kritikal akan dirawat dalam masa 90 minit 70% 1121 100% 0 0% 1121
Bulan Julai 2015
Bil Indikator Sasaran Mencapai Sasaran Tidak Mencapai Sasaran Jumlah Perkhidmatan
Bilangan % Bilangan %
1 Zon Merah : Kes kritikal dirawat dengan serta merta 100 % 10 100% 0 0% 10
2 Zon Kuning : Kes separa kritikal dirawat dalam masa 30 minit 85% 725 100% 0 0% 725
3 Zon Hijau : Kes tidak kritikal akan dirawat dalam masa 90 minit 70% 1157 100% 0 0% 1157
Bulan Ogos 2015
Bil Indikator Sasaran Mencapai Sasaran Tidak Mencapai Sasaran Jumlah Perkhidmatan
Bilangan % Bilangan %
1 Zon Merah : Kes kritikal dirawat dengan serta merta 100 % 11 100% 0 0% 11
2 Zon Kuning : Kes separa kritikal dirawat dalam masa 30 minit 85% 697 100% 0 0% 697
3 Zon Hijau : Kes tidak kritikal akan dirawat dalam masa 90 minit 70% 1240 100% 0 0% 1240
Bulan September 2015
Bil Indikator Sasaran Mencapai Sasaran Tidak Mencapai Sasaran Jumlah Perkhidmatan
Bilangan % Bilangan %
1 Zon Merah : Kes kritikal dirawat dengan serta merta 100 % 5 100% 0 0% 5
2 Zon Kuning : Kes separa kritikal dirawat dalam masa 30 minit 85% 613 100% 0 0% 613
3 Zon Hijau : Kes tidak kritikal akan dirawat dalam masa 90 minit 70% 1135 100% 0 0% 1135
Bulan Oktober 2015
Bil Indikator Sasaran Mencapai Sasaran Tidak Mencapai Sasaran Jumlah Perkhidmatan
Bilangan % Bilangan %
1 Zon Merah : Kes kritikal dirawat dengan serta merta 100 % 8 100% 0 0% 8
2 Zon Kuning : Kes separa kritikal dirawat dalam masa 30 minit 85% 660 100% 0 0% 660
3 Zon Hijau : Kes tidak kritikal akan dirawat dalam masa 90 minit 70% 1026 100% 0 0% 1026
Bulan November 2015
Bil Indikator Sasaran Mencapai Sasaran Tidak Mencapai Sasaran Jumlah Perkhidmatan
Bilangan % Bilangan %
1 Zon Merah : Kes kritikal dirawat dengan serta merta 100 % 10 100% 0 0% 10
2 Zon Kuning : Kes separa kritikal dirawat dalam masa 30 minit 85% 593 100% 0 0% 593
3 Zon Hijau : Kes tidak kritikal akan dirawat dalam masa 90 minit 70% 974 100% 0 0% 974
Bulan Disember 2015
Bil Indikator Sasaran Mencapai Sasaran Tidak Mencapai Sasaran Jumlah Perkhidmatan
Bilangan % Bilangan %
1 Zon Merah : Kes kritikal dirawat dengan serta merta 100 % 12 100% 0 0% 12
2 Zon Kuning : Kes separa kritikal dirawat dalam masa 30 minit 85% 619 100% 0 0% 619
3 Zon Hijau : Kes tidak kritikal akan dirawat dalam masa 90 minit 70% 1055 100% 0 0% 1055

Tags: pelanggan   piagam   pencapaian   2015  

  Print article