Kadar Bayaran Hospital Kuala Penyu

Kadar Bayaran Deposit Untuk Memasuki Hospital

KATEGORI KELAS /WAD KADAR BAYARAN DEPOSIT (RM)
PERUBATAN PEMBEDAHAN BERSALIN
Warga Malaysia KELAS 1 RM 700.00 RM 1,100.00 RM 800.00
KELAS 2 RM 200.00 RM 400.00 RM 350.00
KELAS 3 RM 20.00 RM 30.00 RM 15.00
Warga Asing KELAS 1 RM 1,400.00 RM 2,200.00 RM 1,400.00
KELAS 2 RM 600.00 RM 1,000.00 RM 1,000.00
KELAS 3 RM 400.00 RM 800.00 RM 800.00

Hanya bilik wad kelas 3 terdapat di Hospital Kuala Penyu


Caj Bersalin Bagi Warganegara Dan Warga Asing

KATEGORI BERSALIN CAJ DIKENAKAN (RM)
Warga Malaysia Warga Asing
BERSALIN BIASA RM 10.00 RM 1128.00
FORSEP/VACUUM/BREECH RM 50.00 RM 1198.00
KEMBAR RM 50.00 RM 1338.00
CAESAREAN RM 100.00 RM 1,606.00

Kadar Bayaran Wad Orang Awam Warganegara Dan Warga Asing
KELAS JENIS BILIK CAJ SEHARI
Warga Malaysia Warga Asing
KELAS 1 i. Bililk seorang berhawa dingin RM 80.00 RM 160.00
ii. Bilik dua katil RM 60.00 RM 115.00
iii. Bilik tiga katil atau lebih RM 40.00 RM 80.00
Caj Rawatan RM 10.00 RM 40.00
KELAS 2 i. Bayaran wad/bilik RM 30.00 RM 60.00
Caj Rawatan RM 5.00 RM 10.00
KELAS 3 i. Bayaran wad/bilik RM 3.00 RM 76.00
Caj Rawatan Tiada RM 37.00
Lain-lain Caj Tiada Mengikut caj kelas 1
KELAS 3 Kanak-kanak bawah 12 tahun RM 1.50 RM 76.00
Caj Rawatan Tiada RM 37.00

Hanya bilik wad kelas 3 terdapat di Hospital Kuala Penyu
Fi Rawatan, Ujian Makmal, Siasatan dan Implan/Prostesis dikeluarkan caj bersaingan


Caj Pesakit Luar

JABATAN/UNIT CAJ DIKENAKAN (RM)
Warga Malaysia Warga Asing
Jabatan Pesakit Luar RM 1.00 RM 23.00
Unit Kecemasan RM 1.00 RM 65.00
Unit Rehabilitasi RM 1.00 RM 23.00

Rujukan Ke Klinik Pakar / Rawatan Ulangan
Warga Emas dikecualikan dari bayaran pesakit luar

KATEGORI RUJUKAN ASAL LAWATAN PERTAMA LAWATAN KEDUA & SETERUSNYA
Warga Malaysia Klinik/Hospital Percuma RM 1.00
Klinik Swasta RM 30.00 RM 5.00
Warga Asing Semua Rujukan RM 60.00 RM 60.00
Kakitangan Kerajaan Klinik/Hospital Percuma Percuma
Klinik Swasta Percuma Percuma


Untuk maklumat lanjut sila hubungi:
Unit Hasil Hospital Kuala Penyu di talian 087-853189
Print article