HKP Staff Birthday List

Tarikh Lahir Hari Ini : Jun-29-2017
Tiada staf birthday hari ini!
Tarikh Lahir Bulan ini : June


Bil Staf Tarikh Lahir
1Jumat Sulaiman
Jabatan Kecemasan dan Trauma
Pemandu H11
02 June
2Abdul Rahim Daud
Jabatan Kecemasan dan Trauma
Pembantu Perawatan Kesihatan U11
04 June
3Diana Binti Ukah
Unit Perkhidmatan
Penyelia Asrama N17
05 June
4Fairuzieta Ibrahim
Unit Patologi dan Tabung Darah
Juruteknologi Makmal Perubatan U29
07 June
5Norsahifulizam Bin Raina
Unit Wad Kanak-Kanak
Pembantu Perawatan Kesihatan U11
14 June
6Noorelmaswatty Binti Esa
Unit Perkhidmatan
Pegawai Khidmat Pelanggan N17
16 June
7Dr. Siti Aisyah Binti Mohd Anuar Musardar
Unit Pegawai Perubatan
Pegawai Perubatan UD41
16 June
8Mazalaan @ Mazlan Jaapar
Unit Wad Lelaki
Pembantu Perawatan Kesihatan U11
17 June
9Soonah Alai
Unit Wad Perempuan
Pembantu Perawatan Kesihatan U11
18 June
10Fatrainawaty Binti Abd. Rani
Unit Wad Kanak-Kanak
Jururawat Terlatih U29
20 June
11Norlinah Ali
Unit Wad Kanak-Kanak
Jururawat Masyarakat U19
23 June
12Dr Mohanan Raaj A/L Ayyawoo
Unit Pegawai Perubatan
Pegawai Perubatan UD44
24 June
13Marina Baki
Jabatan Kecemasan dan Trauma
Jururawat Terlatih U29
25 June
14Nur Azimah Eyantod
Jabatan Kecemasan dan Trauma
Jururawat Masyarakat U19
25 June
15Vivi Yanti Asri
Unit Dewan Bersalin
Jururawat Masyarakat U19
25 June
16Lim Fui Yun
Jabatan Pesakit Luar
Jururawat Masyarakat U19
26 June
17Alistca Brenda Serapain Suutin
Unit Rehabilitasi
Jurupulih Perubatan Carakerja U29
26 June
18Janet Binti Francis
Unit Dewan Bersalin
Jururawat Masyarakat U19
26 June
19Simpol Binti Yussof
Unit Wad Lelaki
Ketua Jururawat U32
27 June
20Siti Jauyah Sidup
Jabatan Pesakit Luar
Jururawat Masyarakat U19
28 June
21Erwin Eduardo Gani
Jabatan Kecemasan dan Trauma
Penolong Pegawai Perubatan U29
28 June
22Khairuddin Ag Ahmad
Unit Patologi dan Tabung Darah
Pembantu Perawatan Kesihatan U11
28 June