Bancian HKP

Makan untuk Hidup atau Hidup untuk Makan?
<p>Bancian mengenai makan<br /></p>
Tarikh Luput: 2014/12/20 9:40
Makan untuk Hidup 78% 78.3% (126)
Hidup untuk Makan 6% 6.2% (10)
Kedua-duanya 14% 14.3% (23)
Tidak Pasti 1% 1.2% (2)
Jumlah Undi: 161
Back Back
Senarai Bancian ยป