Bancian HKP

Sejauh mana pengetahuan anda tentang Demam Denggi dan langkah-langkah pencegahannya ?
Bancian pengetahuan mengenai Deman Denggi dan langkah-langkah pencegahannya
Tarikh Luput: 2014/9/15 1:13
Sangat Baik 23% 23.5% (8)
Baik 64% 64.7% (22)
Sederhana 11% 11.8% (4)
Kurang Pasti 0.0% (0)
Jumlah Undi: 34
Back Back
Senarai Bancian ยป