Bancian HKP

Persekitaran yang ceria mempengaruhi keselesaan anggota dan pelanggan Hospital ?
Bancian mengenai persekitaran Hospital
Tarikh Luput: 2014/12/13 9:34
Setuju 81% 81.8% (99)
Tidak Setuju 10% 10.7% (13)
Tidak Pasti 7% 7.4% (9)
Jumlah Undi: 121
Back Back
Senarai Bancian ยป