Bancian HKP

Virus HIV boleh berjangkit melalui sentuhan?
Bancian mengenai pengetahuan HIV
Tarikh Luput: 2015/8/3 16:00
Ya 76% 76.4% (181)
Tidak 22% 22.8% (54)
Tidak Pasti 0% 0.8% (2)
Jumlah Undi: 237
Back Back
Senarai Bancian ยป