Pertandingan Mencipta Logo EKSA HKP


Anjuran: Jawatankuasa Promosi EKSA Hospital Kuala Penyu

1. Penyertaan adalah percuma dan terbuka kepada semua anggota Hospital Kuala Penyu
2. Peserta boleh menghantar seberapa banyak penyertaan. Walau bagaimanapun, hanya satu logo sahaja dipilih sebagai pemenang utama;
3. Rekabentuk logo hendaklah berimejkan korporat dan hasil ciptaan yang asli dan mengikut kreativiti masing-masing
4. Rekabentuk logo bolehlah dicipta samada dengan lukisan tangan atau menggunakan grafik komputer serta hendaklah dihantar dalam salah satu dua (2) bentuk berikut:
(a) Dalam saiz A4 berwarna putih atau
(b) Dalam bentuk “softcopy” menggunakan format JPG/PNG
5. Setiap logo hendaklah disertakan bersama penjelasan, maksud atau rasional
6. Logo yang dipilih akan menjadi hak milik Jawatankuasa Hospital Kuala Penyu dan tidak akan dikembalikan.
7. Jawatankuasa EKSA Hospital Kuala Penyu berhak ke atas logo yang terpilih samada untuk dipinda atau diubahsuai ataupun bagi maksud untuk digunakan atau dipamerkan ataupun dicetak dalam mana-mana keperluan
8. Setiap penyertaan hendaklah dihantar ke Unit IT Hospital Kuala Penyu sebelum atau selewat-lewatnya pada 1 April 2016
9. Pemenang Utama akan mnerima wang tunai RM100.00 dan sijil penyertaan.
10. Untuk pertanyaan sila hubungi Unit IT Hospital Kuala Penyu ditalian 182/185


Published by Lio on 24.03.2016 (977 reads)
Print article


Lain-Lain Artikel Secara Rawak: